Livrare în 2 zile
Numerar la livrare
Depozit românesc

Protecția datelor cu caracter personal

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Compania NextLevel, d.o.o., Usnjarska cesta 18, SI-1275 Šmartno pri Litiji, Slovenia, număr de identificare TVA: RO45904705, număr de înregistrare: 8476845000 (denumită în continuare „operatorul”), apreciază și respectă încrederea pe care ne-ați acordat-o prin transmiterea datelor dvs. personale. Apreciem confidențialitatea dvs. și de aceea vom gestiona și utiliza datele dvs. numai în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate, preferințele dvs. și legislația națională și europeană aplicabilă în prezent, legile și directivele interne (Legea slovenă privind protecția datelor cu caracter personal (denumită în continuare „ZVOP-1”), Legea slovenă privind comunicațiile electronice (denumită în continuare „ZEKOM-1”'), Regulamentul general privind protecția datelor (denumit în continuare: GDPR)).

 

Informații despre operator

Operatorul de date cu caracter personal obținute prin website-ul bellestore.ro este NextLevel, d.o.o. care are un control complet asupra prelucrării acestora. Vă vom proteja datele personale cu cele mai avansate măsuri de siguranță tehnică, administrativă și fizică, care vă protejează datele personale de terțe părți neautorizate sau de divulgarea, utilizarea sau modificarea acestora.

 

Declarația privind protecția datelor cu caracter personal

În calitate de operator de date cu caracter personal, NextLevel, d.o.o. se angajează să proceseze, să stocheze și să protejeze datele dvs. personale în conformitate cu cele mai înalte standarde de securitate. Datele vor fi protejate cu atenție împotriva utilizării necorespunzătoare, distrugerii, utilizării neautorizate, falsificării și pierderii. Datele cu caracter personal vor fi utilizate pentru procesarea comenzilor dvs., trimiterea de newslettere electronice sau comunicarea prin alte canale în conformitate cu scopul pentru care au fost obținute. Nu vom transmite datele dvs. personale unor persoane neautorizate și nici altor terțe părți. Excepție fac partenerii de încredere, procesatorii contractuali cu care am încheiat în prealabil un contract de securizare, protecție și prelucrare a datelor conform legii. Ne angajăm că datele colectate vor fi utilizate numai în conformitate cu scopul pentru care ne-ați oferit consimțământul sau care este în interesul legitim al utilizatorului și al furnizorului.

Politica de confidențialitate se aplică tuturor datelor pe care NextLevel, d.o.o. le primește prin diferite canale de comunicare și nu se limitează doar la datele personale obținute prin intermediul website-ului bellestore.ro, ci acoperă și datele colectate prin tombole, telefon, email, etc.

 

Modalități de colectare a datelor cu caracter personal

Putem colecta datele dvs.:

 

Scopul colectării datelor cu caracter personal

Comenzi și procesare

În cazul unei comenzi online prin bellestore.ro, vom folosi informațiile introduse (email, număr de telefon mobil etc.) pentru a stabili livrarea produselor comandate, pentru a obține informații suplimentare de la utilizator sau pentru a informa utilizatorul cu privire la starea comenzii. În acest caz, datele vor fi utilizate exclusiv în scopul realizării complete și calitative a contractului de vânzare. De asemenea, aceste date cu caracter personal sunt indispensabile pentru efectuarea finală a livrării, deci pot fi comunicate și serviciului de livrare sau centrului logistic. În calitate de operator al unor astfel de date cu caracter personal, NextLevel, d.o.o. va utiliza toate datele pe care le-ați folosit pentru a completa formularul de finalizare a comenzii și care stau la baza întocmirii contractului de vânzare.

 

Comunicarea directă și personalizată cu clienții

În cazul în care scopul utilizării datelor cu caracter personal este marketing-ul direct, pentru care ne-ați oferit în mod explicit consimțământul, operatorul va marca orice astfel de mesaje ca publicitate și utilizatorul va putea întotdeauna să se dezaboneze în mod independent de la primirea unor astfel de mesaje publicitare.

 

Asistență completă pentru clienți

Pentru a rezolva orice ambiguități și a obține informații cu privire la produse, prețuri, comenzi și alte aspecte, ne puteți contacta oricând prin chat online, email [email protected] sau orice alt canal de comunicare disponibil în acel moment. Datele personale pe care ni le furnizați (informații despre abonare, număr de comandă, istoricul comenzilor, număr de cont etc.) vor fi procesate exclusiv pentru a rezolva solicitarea dvs. și pentru a asigura o asistență de calitate. Baza procesării datelor în acest scop este un contract de cumpărare a cărui executare necesită prelucrarea sau obligația legală a ambelor părți într-o relație de afaceri.

 

Analiza datelor

Datele analitice pe care le obținem prin vizita dvs. pe website sau prin comunicarea personală a datelor dvs. către noi pot fi utilizate și pentru a cerceta și analiza aceste date. În majoritatea cazurilor, datele procesate în scopuri de cercetare sunt anonimizate, deoarece cercetarea se desfășoară pe baza pseudonimelor; cu toate acestea, în cazuri rare, acest lucru nu se întâmplă. Scopul unei astfel de prelucrări este o înțelegere completă a nevoilor și dorințelor clienților noștri, identificarea tendințelor pieței, furnizarea de informații relevante către clienți, dezvoltarea și ajustarea produselor și serviciilor, interesul legitim, îmbunătățirea experienței utilizatorilor, afișarea de reclame personalizate și îmbunătățirea tehnologiei și structurii website-ului.

 

Tipuri de date cu caracter personal pe care le colectăm

Datele cu caracter personal pe care ni le-ați putea furniza în conformitate cu scopul fiecărui formular sau cu alte metode de colectare a datelor cu caracter personal sunt următoarele:

Colectarea datelor dvs. cu caracter personal se bazează pe platforma digitală sau pe utilizarea acesteia (înregistrare, comandă, formulare, instrumente analitice). Prin intermediul browser-ului dvs., trimiteți datele dvs. personale către serverul nostru, inclusiv adresa IP, data vizitei, ora vizitei, limita de timp a sesiunii pe website și adresa URL de referință, precum și informații referitoare la gen, dispozitiv, sistem de operare și browser.

În cazul altor părți decât persoana vizată, de exemplu în cazurile în care o entitate juridică oferă operatorului informații despre anumite persoane, acestea garantează că au obținut consimțământul corespunzător de la persoana vizată pentru prelucrarea datelor de către operator. În conformitate cu Articolul 14 din GDPR, operatorul trebuie să furnizeze persoanei vizate informațiile și toate datele în conformitate cu Politica de confidențialitate a furnizorului și cu Termenii și condițiile generale.

Unele statistici personale și anonime sunt colectate prin tehnologia cookie-urilor și prin mecanisme similare. Puteți citi mai multe despre politica privind cookie-urile la bellestore.ro aici.

În cazul comenzilor și comunicărilor prin telefon (apeluri primite și efectuate), conversația va fi înregistrată în conformitate cu Paragraful 7 din Articolul 147 (Confidențialitatea comunicărilor) din ZEKOM-1, deoarece prevederea menționată permite înregistrarea comunicărilor și a datelor de trafic aferente în contextul unei practici comerciale legitime, pentru a oferi o dovadă a tranzacției comerciale sau a oricărei alte comunicări comerciale. Părțile vor fi informate în prealabil cu privire la înregistrare, scopul acesteia și perioada în care va fi stocată înregistrarea (vor fi notificate în acest sens direct de către un agent sau de către un robot automat). Comunicarea înregistrată trebuie ștearsă fără întârziere și cel târziu până la sfârșitul perioadei în care o tranzacție individuală poate fi contestată. Toate înregistrările vor fi protejate cu atenție și prelucrate în conformitate cu Termenii și condițiile generale și Politica de confidențialitate. Prin telefon putem colecta date care sunt strict necesare pentru efectuarea comenzii, rezolvarea problemelor birocratice sau verificarea informațiilor și, în cazul permisiunii dvs. explicite, pentru comunicarea personală și activitățile de marketing.

 

Partajarea datelor personale cu terțe părți

Terțe părți care sunt procesatorii noștri contractuali

Nu partajăm datele cu caracter personal unor terțe părți neautorizate, iar datele dvs. cu caracter personal sunt protejate conform celor mai înalte standarde de siguranță. Apreciem încrederea pe care ne-ați arătat-o prin furnizarea datelor dvs. personale, astfel încât în unele cazuri le putem trimite doar partenerilor noștri de încredere, de exemplu procesatorilor cu care avem încheiate contracte interne pentru prelucrarea și protecția datelor dvs. personale. Aceasta se referă la persoanele juridice care se ocupă de livrarea produselor dvs. (depozit propriu, centru logistic, serviciu de livrare), instituțiile financiare (plata comenzilor – bănci) și partenerii individuali care oferă servicii de comunicare personală directă pentru noi. Numai anumiți angajați responsabili pentru furnizarea de servicii au acces, iar confidențialitatea datelor cu caracter personal este obligatorie pentru aceștia chiar și după încetarea contractului de muncă sau funcției în companie.

 

Rețele sociale, rețele de căutare și alte rețele online

Diverse plugin-uri de rețele sociale, rețele de căutare și alte rețele online sunt instalate pe website-ul bellestore.ro, care utilizează tehnologia cookie-urilor pentru a colecta date anonimizate prin browser și a trimite aceste date înapoi la serverul furnizorilor respectivi (cum ar fi Facebook, Google, etc.). Dacă utilizați aceste rețele, datele despre activitatea și interesele dvs. pot fi de asemenea disponibile pentru aceste rețele, deoarece ați acceptat termenii și condițiile și politicile de confidențialitate ale acestora. Dacă doriți să evitați trimiterea datelor dvs., puteți să vă deconectați de la aceste rețele online și să nu mai le utilizați.

 

Drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

În conformitate cu primul paragraf din Articolul 15 al GDPR, persoana vizată are dreptul de a obține de la operator confirmarea dacă sunt sau nu prelucrate datele sale cu caracter personal și, acolo unde este cazul, de a accesa datele personale și următoarele informații:

În conformitate cu Articolul 16 din GDPR, persoana vizată are dreptul de a obține de la operator fără întârziere nejustificată rectificarea datelor sale incorecte cu caracter personal.

În conformitate cu Articolul 17 din GDPR, persoana vizată are dreptul de a obține de la operator fără întârziere nejustificată ștergerea datelor sale cu caracter personal. Acest lucru este posibil în cazul în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate; atunci când persoana vizată își retrage consimțământul în baza căruia prelucrarea este efectuată, în conformitate cu punctul a din primul paragraf al Articolului 6 sau cu punctul a din al doilea paragraf al Articolului 9 din GDPR și atunci când nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; atunci când persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu primul paragraf al Articolului 21 din GDPR și nu există motive legitime imperative pentru prelucrarea datelor sau persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu al doilea paragraf al Articolului 21 din GDPR; în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a îndeplini o obligație legală în temeiul legislației Uniunii sau a statelor membre care se aplică operatorului sau când datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale menționată în primul paragraf al Articolului 8 din GDPR.

În conformitate cu Articolul 18 din GDPR, persoana vizată are dreptul de a obține de la operator restricția de prelucrare în cazul în care persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; în cazul în care prelucrarea este ilegală și persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită în schimb restricționarea utilizării acestora; atunci când operatorul de date nu mai are nevoie de acestea în scopuri de prelucrare, dar este solicitat de către persoana vizată să stabilească, să exercite sau să apere reclamații legale sau când persoana vizată a formulat o obiecție cu privire la prelucrare, în conformitate cu primul paragraf al Articolului 21 din GDPR, până la verificarea faptului că temeiurile legitime ale operatorului prevalează asupra temeiurilor persoanei vizate.

În conformitate cu Articolul 20 din GDPR, persoana vizată are dreptul de a primi datele sale cu caracter personal pe care le-a furnizat operatorului, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat, și are dreptul de a transmite acele date către un alt operator fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ și în cazul în care prelucrarea se efectuează prin mijloace automate.

În conformitate cu primul paragraf al Articolului 21 din GDPR, persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive legate de situația sa particulară, față de prelucrarea datelor sale cu caracter personal, care se bazează pe punctul e sau f din primul paragraf al Articolului 6 din GDPR, inclusiv profilarea pe baza acestor prevederi. În cazul în care operatorul nu reușește să demonstreze motive legitime convingătoare pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale, operatorul nu mai poate prelucra datele cu caracter personal.

În conformitate cu al doilea paragraf al Articolului 21 din GDPR, în cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul de a se opune oricând față de prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru un astfel de marketing, inclusiv profilarea, în măsura în care are legătură cu un astfel de marketing direct.

În conformitate cu al treilea paragraf al Articolului 21 din GDPR, persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării în scopuri de marketing direct și prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal pentru astfel de scopuri.

În conformitate cu primul paragraf al Articolului 22 din GDPR, persoana vizată are dreptul de a contesta utilizarea datelor sale personale numai în baza prelucrării automate, inclusiv a profilării, care ar avea un impact semnificativ asupra acesteia și ar avea efecte juridice în raport cu aceasta.

În conformitate cu al treilea paragraf al Articolului 7 din GDPR, persoana vizată are dreptul de a-și retrage consimțământul privind utilizarea datelor cu caracter personal în orice moment.

Vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le furnizați operatorului, NextLevel, d.o.o., pentru unul sau mai multe canale de comunicare sau pentru a accesa și a completa datele personale prin:

Nu vă vom mai trimite mesaje electronice (emailuri, SMS etc.) sau alte comunicări directe, personalizate, atunci când primim cererea de retragere a consimțământului. În cazul unei cereri de ștergere a datelor cu caracter personal, de acces la datele cu caracter personal, de retragere a consimțământului sau în legătură cu exercitarea altor drepturi, vom depune toate eforturile pentru a ne conforma dorinței dvs. în termen de maxim cincisprezece (15) zile. După retragerea consimțământului pentru comunicarea personală, directă prin unul sau mai multe canale de comunicare, nu vă vom mai trimite mesaje promoționale sau vă vom șterge toate datele personale.

Operatorul vă va șterge datele cu caracter personal imediat după data de expirare în scopul specific pentru care v-ați oferit anterior consimțământul sau la cererea dvs. expresă de retragere a consimțământului sau de ștergere a datelor cu caracter personal.

 

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Clubului Next365

În cazul în care ești membru al Clubului Next365, colectăm următoarele date personale: nume, prenume, adresă, număr de casă, cod poștal, oraș, țară, data nașterii, telefon, tip de telefon, adresa de e-mail, data începerii calității de membru, numărul achizițiilor, valabilitatea calității de membru, data încheierii calității de membru, modul de încetare a calității de membru, motivul pentru încetarea calității de membru, reprezentantul membrului, metoda de notificare, data contactului, numărul de achiziții, suma achizițiilor, relația de familie, informații despre achizițiile efectuate în promoții individuale și sub-promoții, informații despre comenzile anterioare, informații despre comenzi și achiziții (istoricul achizițiilor: achiziționarea anumitor articole, grupuri de achiziții, grupuri de produse), metoda pentru memento, date despre răspunsurile la ofertele adresate, date despre răspunsurile la telefon în trecut, date despre participarea la jocuri cu premii, concursuri, sondaje și chestionare.

NextLevel prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice pentru a-și îndeplini obligațiile cu privire la relația contractuală care decurge din calitatea de membru în Clubul Next365 și din contractele de vânzare încheiate cu clienții (comenzi de produse). În contextul îndeplinirii obligațiilor contractuale și exercitării drepturilor care decurg din contract, NextLevel prelucrează datele personale de contact ale clienților sau ale membrilor Clubului Next365 (nume, prenume, adresă, număr de telefon, adresă poștală, e-mail) în următoarele scopuri: identificarea clientului sau a membrului, încheierea contractului, livrarea bunurilor comandate, livrarea la domiciliu a bunurilor comandate, soluționarea eventualelor obiecții sau reclamații din partea persoanelor fizice, trimiterea de notificări către clienți sau membri cu privire la punerea în aplicare a relației contractuale și în alte scopuri necesare pentru implementarea sau încheierea relației contractuale dintre NextLevel și client sau membru.

În cazul membrilor Clubului Next365, datele personale ale unei persoane fizice vor fi transmise terților sau transmise în alt mod numai atunci când acest lucru este necesar în contextul îndeplinirii drepturilor și obligațiilor care decurg din Acordul de membru al Clubului Next365.

 

Creat: 12. 2. 2020

Ultima modificare: 26. 1. 2023

Livrare în 2 zile
Numerar la livrare
Depozit românesc